Produkter

Mundipharma hjelper pasienter innen flere forskjellige terapiområder – blant annet diabetes, astma og smerte.

Mundipharma i Norge

Mundipharma har kontorer i 51 land i verden, deriblant 33 land i Europa. I 2002 ble Mundipharma AS etablert i Norge og tar seg av distribusjon og markedsføring av Mundipharmas produkter på det norske markedet.

Forskning og utvikling

Det uavhengige assosierte selskapet, Mundipharma Research Limited i Cambridge,  er et ungt, dynamisk selskap dedikert til forskning og utvikling av svært effektive og innovative medisiner. Hovedfokus er anvendt forskning og utvikling. Dette betyr at Mundipharmas forskningsavdelinger konverterer vitenskapelige funn til praktiske og pasientorienterte programmer gjennom pre-klinisk forskning, farmasøytisk utvikling, klinisk utvikling, pasientsikkerhet, registrering og vitenskapelig støtte.

The Mundipharma Network

Presence

30

countries in Europe

More than

8000

employees worldwide

54

employees in the Nordics