Personopplysningspolicy vedr. behandling av personopplysninger for norsk helsepersonell


For å sikre muligheten til å kommunisere den nyeste informasjonen om våre legemidler, administrerer Mundipharma Norge en database med kontaktopplysninger om relevant helsepersonell i Norge. Lovgrunnlaget for behandling av opplysningene finnes i den Europeiske personvernforordningen (EU) nr. 2016/679 av 27. april 2016, artikkel 6 1, f, da vi har en legitim interesse for å sikre at forskrivning av våre legemidler gjøres på et tilstrekkelig velinformert og kontinuerlig oppdatert grunnlag.

Alle opplysninger behandles (dvs. samles inn, brukes og oppbevares) i henhold til gjeldende lover.

 

Den ansvarlige for behandlingen av opplysningene er:
Mundipharma AS
Dicks Vei 10B
1366 Lysaker
+47 67 51 89 00
nordics@mundipharma.dk

 

De opplysningene vi har om relevant norsk helsepersonell i vår database, inkluderer generell kontaktinformasjon (navn, arbeidssted, arbeidssteds adresse, telefonnummer og e-post adresse) som vi mottar fra vår dataleverandør IQVIA Solutions Norge AS. I tillegg til kontaktinformasjonen, registrerer vi hvilke emner våre konsulenter har informert om og hva det kan være relevant å informere om ved neste møte med en konsulent eller annen medarbeider fra Mundipharma. Vi lagrer også notater i vår database vedrørende Mundipharmas produkter og våre diskusjoner rundt disse i møter mellom den aktuelle personen og Mundipharmas representanter.

Som norsk helsepersonell kan man alltid kontakte Mundipharma AS eller den som er ansvarlig for overholdelse av reglene hos Mundipharma AS, på nordics@mundipharma.dk, med spørsmål til eller innvendinger mot, vår behandling av opplysninger om helsepersonell i Norge.

Opplysningene vil kun være tilgjengelige for ansatte i Mundipharma AS. Vi lagrer opplysningene så lenge helsepersonellets aktiviteter gjør det relevant å videreformidle den nyeste kunnskap om våre legemidler eller inngå et eventuelt samarbeid. Vi vil imidlertid slette opplysningene når personen ikke lenger er aktiv innenfor helsevesenet i Norge. Det vil for eksempel si når aktuell person går av med pensjon, innehar en annen stilling utenfor helsevesenet eller flytter utenlands.

Som norsk helsepersonell kan du når som helst få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har til enhver tid rett til å få utlevert en kopi av opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du er også alltid berettiget til å be oss om å rette opp eller slette dine personlige opplysninger.

Dersom du ønsker å benytte deg av en eller flere av dine rettigheter, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen ovenfor. Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss direkte. Alternativt kan du kontakte Datatilsynet.