Personvernerklæring


Personvernerklæring

 

Informasjonsvarsel til helsepersonell:

 

Personopplysningene som vi samler inn

Vi kan innhente følgende informasjon om deg:

 • Kontaktopplysninger, slik som navnet ditt, jobbtittel, e-postadresse, brukernavn og telefonnumre
 • Bedriftsopplysninger, slik som opplysninger inkludert i CV-en din, informasjon om kvalifikasjoner, ekspertiser, jobbhistorikk, tidligere arbeidsgivere, profesjonelle assosiasjoner, medisinsk yrkesidentifiserende nummer (HPR) eller statlig utstedt ID-nummer, service- og prestasjonsberegninger, samt vitenskaplige publikasjoner
 • Kommunikasjonshistorikk, slik som e-poster og anropsnotater kommunisert til vårt personell og våre representanter
 • Informasjon vedrørende dine preferanser, spesialiteter, interesser, erfaringer, medlemskap og tankelederskap, inkludert svarene dine i undersøkelser som du gjennomfører
 • Informasjon om besøkene dine på Nettstedet vårt, inkludert hvilken type nettleser og hvilket operativsystem du bruker, tilgangstider, hvilke sider du ser på, URL-adresser du klikker på, IP-adressen din og nettsiden du besøkte før du navigerte deg til Nettstedet vårt, samt innloggingsinformasjon
 • Informasjon om interaksjonene dine med e-postene våre (via nettvarder), slik som hvorvidt en e-post ble åpnet, klikket på, sendt til spam eller videresendt, samt tidsstempler for disse handlingene
 • Enhetsinformasjon, slik som IP-adresse, enhets-ID, enhetsattributter og stedsinformasjon
 • Viss informasjon fra den sosiale mediakontoen din dersom du har valgt å koble den sosiale mediakontoen din til kontoen din på Nettstedet vårt

 

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du kommuniserer med oss og våre representanter, samt interagerer med nettsidene våre og andre digitale plattformer (hver en «side», en del av «Nettstedet vårt»). Vi samler også inn personopplysninger fra ulike offentlige og private kilder:

 • Private og offentlige registre og kataloger overhelsepersonell
 • Tredjeparts databerikelsestilbydere, slik som Veeva og IQVIA
 • Tredjeparts medisinske annonseringssider, slik som WebMDs Medscape-nettside
 • Publiserte journaler og begivenhetsdokumentasjon
 • Helseorganisasjonsnettsider som brukes av deg, dine arbeidsgivere eller selskaper tilknyttet dine arbeidsgivere

Vi kan kombinere opplysninger som vi har innhentet fra flere kilder, inkludert informasjonen som du har gitt til oss, og bruke dem i tråd med formålene beskrevet nedenfor.

Bruk av personopplysningene dine og grunnlaget for slik bruk

Vi bruker personopplysningene dine for å bedrive vår daglige geskjeft og for å administrere forholdet vårt til deg. Vi behandler kun opplysninger der vi har det juridiske grunnlaget til å gjøre det. Tabellen nedenfor fremhever de ulike grunnene til at vi behandler personopplysningene dine, samt de juridiske grunnlagene bak:

 

 

 

 

Våre legitime interesser, med unntak av der vi behøver ditt samtykke:

 • Holde deg oppdatert om Mundipharma sine produkter, tjenester og begivenheter, inkludert presentasjon av nyheter innen selskapet, industriinnsikter, sykdomsbevissthetsgjørende informasjon, sikkerhetsoppdateringer, opplæring, viktige varsler og annen informasjon som kan være av interesse
 • Sende personlig tilpassede kommunikasjoner til deg som er skreddersydd basert på ekspertisene og interessene dine, inkludert overvåking og analysering av bruken din av Nettstedet vårt og e-postene våre for å forstå hvilket innhold som er mest interessant for deg og dermed unngå å sende deg overflødig informasjon
 • Forbedre produktene, tjenestene og de digitale kommunikasjonene våre, inkludert bruk av dataanalyse for å forbedre gjøremåten vår
 • Svare på forespørslene eller tilbakemeldingene dine, tilrettelegge for visse personlige behov eller preferanser og håndtering av klager

 

Våre legitime interesser, med mindre det er påkrevd for å gjennomføre og administrere kontrakten med deg:

 • Kontrollere at du er berettiget til å få tilgang til eller tilby visse tjenester, for eksempel når du aksesserer innhold eller plattformer som kun er tiltenkt for helsepersonell, eller når det inngås en kontrakt med deg

 

For å gjennomføre og administrere kontrakten med deg eller for våre legitime interesser. I enkelte tilfeller er dette også nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser eller overfor offentlige interesser:

 • Vurdere egnetheten din til å delta i kliniske studier, observasjonsstudier, markedsforskning, rådgivende styrer, samt fremlegging av annen forskning og/eller tjenester
 • Føre opp og vurdere rettferdige markedsverdikriterier, inkludert lønn for tjenester, donasjoner, sponsoravtaler ellertilskudd
 • Administrere en kontrakt som vi har inngått med deg

 

For å overholde de juridiske forpliktelsene våre, der behandlingen er av offentlig interesse, eller for våre legitime interesser. Vi kan etterspørre samtykket ditt for å avdekke betalinger gjort til deg på individuelt basis:

 • Overholde våre juridiske og etiske forpliktelser, interne selskapsretningslinjer og industristandarder, for eksempel å avdekke informasjon om betalingene dine eller andre verditransaksjoner gjort til deg for å imøtekomme våre åpenhetsforpliktelser
 • Detektere og undersøke skadelig atferd, inkludert misbruk av eller angrep på våre nettverk, påstander om uredelighet eller annen atferd som er skadelig for virksomheten vår, og ta proaktive tiltak for å forhindre slik atferd
 • Due diligence (tilbørlig aktsomhet), konfliktkontroller og informasjonsavsløringsøkter i forbindelse med juridiske prosedyrer, kjøp eller avhending av bedriftseiendeler eller operasjoner, eller for å svare på informasjonsforespørsler fra statlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter

 

Hvis du ikke oppgir personopplysningene som det blir etterspurt om, vil vi ikke kunne gi deg tilgang til visse deler av Nettstedet vårt eller tjenester, og det kan hende at vi ikke kan inngå en formell kontrakt med deg.

Webseminarer: Noen ganger gjør vi opptak av møter og begivenheter slik at andre kan dra fordel av å se dem i etterkant, eller der vi er nødt til å kontrollere hvem som var tilstede. Hvis en slik begivenhet blir tatt opp, vil vi varsle deg om dette på forhånd. Du kan ha muligheten til å dele bildet ditt og lyden din under begivenheten. Hvis du velger å gjøre dette, vil dette også bli tatt opp under opptaket. Enkelte begivenheter kan også inneholde Spørsmål og svar-økter. Hvis du sender inn spørsmål, vil identiteten din og kommentarene dine blir publisert for andre og sammen forme en del av det totale opptaket.

Informasjonskapsler og andre teknologier:  Nettstedet vårt, e-postmeldinger, annonser og andre interaktive applikasjoner, slik som nettvarder i e-poster, for å samle inn informasjon om besøkene dine på Nettstedet vårt, analysere interaksjonen din med e-postene og annonsene våre, samt enhetsinformasjon, slik at vi kan levere en mer personlig tilpasset opplevelse og forbedre produktene, tjenestene og kommunikasjonene våre.

Hvis du melder deg ut av personliggjøring av e-poster, vil opplysningene som blir samlet inn via nettvarder i MundipharmaPro.com sine e-poster bli anonymisert og innholdet kan være mindre relevant for deg. Vi kan fortsette å samle inn et mer begrenset sett av opplysninger (for eksempel leveringsstatus for e-poster, åpne- og klikk-frekvenser) fra andre e-poster. Hvis du ønsker å motsette deg bruken av nettvarder i e-poster, kontroller innstillingene i e-postleserprogrammet ditt og deaktiver funksjonaliteten som tillater at eksterne bilder blir lastet inn, og unngå å klikke på koblinger.

For mer informasjon om informasjonskapslene som samles inn via Nettstedet vårt, vennligst se vårt Varsel om informasjonskapsler.

Tredjeparts annonsering og reklame basert på online atferd: Vi kan annonsere produktene og tjenestene våre på tredjepartsnettsider som bruker reklame basert på online atferd, som kobler seg til Nettstedet vårt. Vi mottar kun aggregerte data fra disse tredjepartsnettsidene om personer som navigerer seg til Nettstedet vårt. Hvis disse tredjepartsnettsidene bruker personopplysningene dine til egne formål, bør de identifisere dette overfor deg og selv fortelle deg hvordan de bruker opplysningene dine.

Andre formål: Det kan være andre grunner til at vi behandler personopplysningene dine, og et separat informasjonsvarsel vil bli presentert for dette formålet. For informasjon vedrørende rapportering av uønskede hendelser og åpenhetsrapportering, vennligst se informasjonsvarslene som du finner på Nettstedet vårt. Mer informasjon om databehandlingsaktivitetene våre kan du finne i personvernvarselet/-varslene på Nettstedet vårt.

Deling av personopplysningene dine

Vi deler personopplysningene dine med selskaper som er tilknyttet Mundipharma og som befinner seg innenfor og utenfor Norge og EØS-området, som tilbyr IT-støtte og andre tjenester, som for eksempel HR, finans- og bedriftskommunikasjon, samt til følgende mottakere:

 • Våre agenter, tjenesteleverandører og forretningspartnere i den grad de har behov for å få vite opplysningene dine for å være i stand til å levere tjenester til Mundipharma, slik som:
  • Begivenhets- og markedsføringsbyråer;
  • Teknologileverandører som hjelper Mundipharma ved å være vert for, utvikle, administrere og støtte våre online plattformer og tjenester, for eksempel Veeva Inc og Salesforce Inc;
  • Leverandører av helsepersonelldatabaser, der vi er nødt for å bekrefte og der vi har avtalt å hjelpe dem med å verifisere nøyaktigheten til opplysningene dine;
  • Helsetjenestetilbydere som arbeider sammen med oss;
  • Leverandører som håndterer rapporter om uønskede hendelser eller produktklager;
 • Statlige myndigheter, tilsynsmyndigheter og andre offentlige organer;
 • Allmennheten når det gjelder åpenhetsforpliktelsene våre;
 • Vår juridiske rådgivere, revisorer, regnskapsførere, långivere, forsikringsagenter, konsulenter og andre som tilbyr lignende tjenester til oss;
 • En annen bedrift, et annet partnerskap eller annen kommersiell virksomhet (og deres rådgivere) når det er snakk om virksomhetsoverdragelse, kjøp av aktiva eller en endring i eierskap av relevante enheter innen

Internasjonale overføringer: Der vi overfører personopplysningene dine ut fra Norge eller EØS-området, vil vi ta i bruk egnede tiltak, slik som standard kontraktmessige klausuler og (der det er nødvendig) ytterligere tiltak, for å verne mot at personopplysningene dine blir delt utenfor landet ditt til et land som ikke tilbyr et egnet sikkerhetsnivå. Vi kan være nødt til å dele personopplysningene dine med en statlig myndighet, tilsynsmyndighet eller på annet vis for å overholde de juridiske forpliktelsene våre.

Datalagring

Vi vil lagre personopplysningene dine i henhold til retningslinjene våre for lagring av oppføringer. Generelt sett vil vi lagre opplysningene dine i minst 7 år etter at en verditransaksjon har blitt gjort til deg i tilfelle juridiske prosedyrer eller etterforskninger krever avsløring. Vi vil kun lagre personopplysninger i den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene bak hvorfor personopplysningene ble samlet inn, med mindre en lengre lagringsperiode er påkrevd eller tillatt av loven, eller dersom vi har forsvarlige grunner til å gjøre det.

Dine rettigheter

Datakontrolløren din er Mundipharma AS.

Du har følgende rettigheter:

 • Å stille spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine;
 • Å be om en kopi av personopplysningene dine, korrigering og/eller sletting;
 • Hvis du har gitt oss samtykket ditt til å behandle personopplysningene dine, kan du trekke tilbake dette samtykket uten unntak. Tilbakekalling av samtykke vil ikke påvirke behandlingen som fant sted før tilbakekallelsen trådde i kraft;
 • Hvis du oppga personopplysningene dine i anledning en kontrakt eller med samtykket ditt, eller opplysningene dine behandles på automatisk vis, kan du også be om en kvittering eller overføring av personopplysningene dine til en annen organisasjon i et maskinlesbart format;
 • Du kan motsette deg behandlingen der behandlingen er ment for direkte markedsføringsformål, en oppgave av offentlig interesse, eller for våre legitime interesser. Denne rettigheten er ikke absolutt;
 • I visse tilfeller kan du be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel der du ønsker å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene dine eller der du ønsker å motsette deg behandlingen.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen i avsnittet «Kontakt oss» nederst i dette varselet.

Hvis du er utilfreds med hvordan vi behandler personopplysningene dine kan du klage til den lokale tilsynsmyndigheten din. I Norge er dette Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no). Vi hadde imidlertid satt veldig stor pris på om du først tok kontakt med oss slik at vi får en sjanse til å adressere bekymringene dine.

I de tilfeller der du ber om sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, eller der du motsetter deg eller tilbakekaller samtykket ditt til behandlingen av opplysningene dine for visse formål, kan det være at vi ikke kan tilby visse tjenester til deg eller beholde et kontraktmessig forhold til deg. Vi kan være i stand til å fortsette behandlingen av personopplysningene dine i den grad det er påkrevd eller der det ellers er tillatt av loven, for eksempel for å registrere forespørselen din om å melde deg ut av kommunikasjonene våre eller i forbindelse med våre regulatoriske forpliktelser, slik som rapportering av uønskede hendelser.

 

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med nordics@mundipharma.dk hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen av personopplysningene dine, inkludert hvis du skulle ønske å utøve noen av rettighetene dine. For å hjelpe oss med effektivt å håndtere forespørselen din, vennligst fortell oss om forholdet ditt/interaksjonen din med oss, samt alle spesifikke detaljer vedrørende bekymringen/tilbakemeldingen din når du tar kontakt.

Direkte markedsføring: Selv om målet vårt er kun å sende deg relevant informasjon, kan du velge å endre preferansene dine eller melde deg av e-postkommunikasjonene våre når som helst ved å følge instruksjonene nederst i e-posten, eller, i det tilfellet der du har en online konto tilknyttet Nettstedet vårt, ved å følge instruksjonene på Mundipharmapro.com.

Dette informasjonsvarselet gjennomgås og oppdateres fra tid til annen.

 

 

Sist oppdatert: Mai 2021