Entrepreneurs
driven by passion

Vi vil gjerne høre fra deg

Hvis du har spørsmål kan du svært gjerne kontakte oss.

Telefon: : +47 67 51 89 00
E-post: nordics@mundipharma.dk

Kontakt oss om bivirkninger

Vær oppmerksom på, at Mundipharma ikke kan gi individuelle råd om bruk av vår medisin til enkeltpersoner / pasienter. Bare leger kan svare på slike spørsmål.

Mundipharma registrerer og analyserer nøye alle bivirkninger. På denne måten kan vi kontinuerlig overvåke sikkerheten av våre produkter for å sikre pasientsikkerheten.

Hvis du vil rapportere en bivirkning på noen av medisinene våre, kan du enten kontakte Statens legemiddelverk eller oss på en av følgende måter:

Send en e-post til: nordics@mundipharma.dk

Ring: +47 67 51 89 00

Spør oss om våre legemidler

Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Hvis du er pasient, kan vi ikke gi deg råd om hvilken behandling som passer best for deg. Kontakt legen din i stedet.

Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Postboks 258, 1326 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. +47 67 51 89 00.