Entrepreneurs
driven by passion

Om Mundipharma

En del av et globalt nettverk

Mundipharma i Norge er en del av et internasjonalt nettverk av assosierte, uavhengige legemiddelvirksomheter. Det privateide nettverket opererer på det globale legemiddelmarkedet og har 8000 medarbeidere på verdensbasis.

Mundipharma i Norge

Mundipharma har kontorer i 51 land i verden, deriblant 33 land i Europa. I 2002 ble Mundipharma AS etablert i Norge og tar seg av distribusjon og markedsføring av Mundipharmas produkter på det norske markedet.

Partnere med felles mål

Hvis din virksomhet eller forskningsenhet utvikler legemidler som dere ønsker å markedsføre, har vi erfaringen og nettverket til å utføre oppgaven.

Salvador Lopez
General Manager Mid-Europe
nordics@mundipharma.dk

Forskning og utvikling

Det uavhengige assosierte selskapet, Mundipharma Research Limited i Cambridge, er et ungt, dynamisk selskap dedikert til forskning og utvikling av svært effektive og innovative medisiner. Hovedfokus er anvendt forskning og utvikling. Dette betyr at Mundipharmas forskningsavdelinger konverterer vitenskapelige funn til praktiske og pasientorienterte programmer gjennom pre-klinisk forskning, farmasøytisk utvikling, klinisk utvikling, pasientsikkerhet, registrering og vitenskapelig støtte. Mundipharma utvikler nye medisiner og optimaliserer effektiviteten av kjente stoffer som kan lede til terapeutiske fremskritt for pasientene. Alle aktiviteter er basert på å gi pasienter en bedre livskvalitet. Hovedoppgavene til medisinsk avdeling i Mundipharma AS er planlegging og gjennomføring av kliniske prosjekter, bivirkningsrapportering, medisinsk informasjon og bidra med medisinskfaglig kompetanse til våre samarbeidspartnere.