Veien til bedre livskvalitet

Mundipharma hjelper pasienter innen en rekke forskjellige behandlingsområder – fra astma til diabetes. Felles for alle produktene våre er fokuset på den enkelte pasients livskvalitet. Derfor utforsker vi hele tiden nye måter å forbedre behandlingen og redusere symptomene.

Innlogging for helsepersonell

Norsk lovgivning tillater ikke at legemiddelvirksomheter informerer om reseptbelagte legemidler til allmennheten. Derfor har vi lagt ut en direktekobling til offentlig informasjon under hvert av legemidlene våre. Som helsepersonell har du muligheten til å lese detaljert informasjon om produktene våre.

Spør oss om våre legemidler

Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Hvis du er pasient, kan vi ikke gi deg råd om hvilken behandling som passer best for deg. Kontakt legen din i stedet.

Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet.

Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk.

Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin.