Ovenfor kan du se legemidlene som Mundipharma markedsfører i Norge for behandlingen av astma.

Et godt liv med astma

Astma er en vedvarende betennelsessykdom i lungene som er nært forbundet med arv og miljøfaktorer, og kan trigges av blant annet allergener, tobakksrøyk, luftveisinfeksjoner og fysisk anstrengelse. Astma kan ramme mennesker i alle aldre, men starter oftest i barndommen. Opptil halvparten av de som får astma har hatt symptomer i løpet av barndommen.1

Betennelsestilstanden får musklene i luftveiene til å trekke seg sammen. Samtidig dannes det slim. Astmapasienter har vanskelig for å puste og blir fort kortpustet, og de har ofte hosteanfall og hvesende pust. Symptomene blir verre av luftveisinfeksjoner fra virus eller bakterier.

Riktig medisin gjør det mulig for de aller fleste å leve et helt normalt liv – til tross for at de har astma. Mundipharma arbeider for å gi behandlere nye og bedre muligheter for astmabehandling og for å bedre livskvaliteten til ca. 30 millioner europeere under 45 år som lider av sykdommen.2

 

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2017

2. ERS – European lung white book, Chapters; Adult asthma, 2020

flutiform®

Flutiform® er en effektiv og moderne astmaspray som kombinerer et potent steroid med en hurtigvirkende LABA1. Den inneholder steroidet flutikason propionat og den langtidsvirkende β2-agonisten Formoterol1.

Indikasjon:

Jevnlig behandling av astma der bruk av et kombinasjonsprodukt (et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2-agonist) er egnet:

Til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kontroll med inhalerte kortikosteroider og inhalerte, korttidsvirkende β2-agonister etter behov, eller som allerede har oppnådd tilstrekkelig kontroll med både et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2-agonist.

Flutiform® 50 µg/5 µg og 125 µg/5 µg er indisert for voksne og ungdom ≥12 år.
Flutiform® 250 µg/10 µg er kun indisert for voksne.

Flutiform® er tilgjengelig som:

INHALASJONSAEROSOL, suspensjon

Styrker:

50 µg/5 µg, 120 doser
125 µg/5 µg, 120 doser
250 µg/10 µg, 120 doser

Du kan skanne QR-koden, eller trykke her, for å se instruksjonsfilm for riktig bruk av flutiform®.

Indikasjoner for godkjente legemidler kan variere fra land til land. For korrekt, detaljert informasjon om legemidler, henvises det til de lokale, nasjonale legemiddelmyndigheter.

 

Felleskatalog

FK-tekst Flutiform

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

  1. Nathan RA, D’Urzo A og Blazhko V, et al. Safety and efficacy of fluticasone/formoterol combination therapy in adolescent and adult patients with mild-to-moderate asthma: a randomised controlled trial. BMC Pulmonary Medicine 2012;12:67.
  2. SPC – sist endret 23.06.2015

flutiform®

Felleskatalog

FK-tekst flutiform

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

FLUTIFORM® K-HALER®

Felleskatalog

FK-tekst flutiform k-haler

 

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

Bivirkninger

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet. Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk. Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin. Fortell oss om bivirkninger

Spør oss om våre produkter


Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.