Ovenfor kan du se legemidlene som Mundipharma markedsfører i Norge for behandlingen av diabetes.

Diabetes type 2

Diabetes er en kronisk sykdom som påvirker kroppens evne til at håndtere sukker i blodet. Sykdommen kan ramme både barn og voksne og i Norge har i underkant av 230.000 diabetes. Av disse utgjør diabetes type 2  cirka 200.000.1

Insulin er et hormon, som sørger for at kroppens celler kan omdanne sukkeret i blodet til energi. Mennesker med diabetes type 2 produserer enten for lite insulin eller cellene bruker ikke insulinet godt nok, og mengden med sukker i blodet vil derfor stige.

 

1.Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/. Lesedato 11.02.2020.

 

Diabetes

INVOKANA®

Felleskatalog

FK-tekst Invokana

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

Bivirkninger

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet. Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk. Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin. Fortell oss om bivirkninger

Spør oss om våre produkter


Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.