Ovenfor kan du se legemidlene som Mundipharma markedsfører i Norge for behandlingen av kreft.

Fokus på to kreft typer

Kreft er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse for mange sykdommer. Felles for dem alle er at cellevekst og celledeling er ute av kontroll. Mundipharma har behandling for to krefttyper – blodkreft og lymfekreft.

Blodkreft – eller leukemi – skyldes endring av arvematerialet i de stamcellene som lager blod. Endringene forhindrer blodets stamceller i å danne nye, normale blodceller. Det finnes forskjellige variasjoner av sykdommen, og de enkelte sykdomstypene viser seg på forskjellige måter.

Mundipharma arbeider også med behandlingen av lymfekreft som er en gruppe kreftsykdommer som oppstår i den delen av de hvite blodlegemene som kalles lymfocytter, som normalt finnes i kroppens lymfeknuter.

Bivirkninger

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet. Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk. Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin. Fortell oss om bivirkninger

Spør oss om våre produkter


Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.