Ovenfor kan du se legemidlene som Mundipharma markedsfører i Norge for behandlingen av smerter.

Smertelindring for bedre livskvalitet

Smerte er ikke i seg selv en sykdom, men et livsviktig varslingssystem. Opptil 90 % av alle kreftpasienter opplever smerter i forbindelse med sykdomsforløpet sitt.1 Mundipharma står bak flere smertelindrende legemidler som er tilpasset forskjellige former for smerte – bl.a. akutte smerter, kroniske smerter og kreftrelaterte smerter.

Smerter kan også utløses av skader og sykdommer i bindevev, muskler, knokler, sener, nervesystemet og indre organer. Behandling velges utfra type smerte og alvorlighetsgrad, og kan være for eksempel tabletter, sugetabletter, kapsler, oppløsning til injeksjon og smerteplastre.

1. Hrachya Nersesyan, Konstantin V Slavin.Ther Clin Risk Manag. 2007 Jun; 3(3): 381–400.

Norspan®

 

Felleskatalog

FK-tekst Norspan

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

Targiniq®

 

Felleskatalog

FK-tekst Targiniq

Kontakt oss

post@mundipharma.no

OxyContin®

 

Felleskatalog

FK-tekst OxyContin

Kontakt oss

post@mundipharma.no

OxyNorm®

 

Felleskatalog

Fk-tekst OxyNorm

Kontakt oss

post@mundipharma.no

Tramagetic®

 

Felleskatalog

FK-tekst Tramagetic

Kontakt oss

post@mundipharma.no

Bivirkninger

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet. Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk. Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin. Fortell oss om bivirkninger

Spør oss om våre produkter


Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.