Veien til bedre livskvalitet

Mundipharma hjelper pasienter innen en rekke forskjellige terapiområder – fra astma til alvorlige kreftsykdommer. Felles for alle produktene våre er fokuset på den enkelte pasients livskvalitet. Derfor utforsker vi hele tiden nye måter å forbedre behandlingen og redusere symptomene.

Innlogging for helsepersonell

Norsk lovgivning tillater ikke at legemiddelvirksomheter informerer om reseptbelagte legemidler til allmennheten. Derfor har vi lagt ut en direktekobling til offentlig informasjon under hvert av legemidlene våre. Som helsepersonell har du muligheten til å lese detaljert informasjon om produktene våre.

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet.

Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67518900 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk.

Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin.