Veien til bedre livskvalitet

Mundipharma hjelper pasienter innen flere forskjellige terapiområder – blant annet diabetes, astma og smerte. Felles for alle produktene våre er fokuset på den enkelte pasients livskvalitet. Derfor utforsker vi hele tiden nye måter å forbedre behandlingen og redusere symptomene.

Innlogging for helsepersonell

Norsk lovgivning tillater ikke at legemiddelvirksomheter informerer om reseptbelagte legemidler til allmennheten. Derfor har vi lagt ut en direktekobling til offentlig informasjon under hvert av legemidlene våre. Som helsepersonell har du muligheten til å lese detaljert informasjon om produktene våre.

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Vær oppmerksom på, at Mundipharma ikke kan gi individuelle råd om bruk av vår medisin til enkeltpersoner / pasienter. Bare leger kan svare på slike spørsmål.

Mundipharma registrerer og analyserer nøye alle bivirkninger. På denne måten kan vi kontinuerlig overvåke sikkerheten av våre produkter for å sikre pasientsikkerheten.

Hvis du vil rapportere en bivirkning på noen av medisinene våre, kan du enten kontakte Statens legemiddelverk eller oss på en av følgende måter:

Send en e-post til: nordics@mundipharma.dk

Ring: +47 67 51 89 00