Et godt liv med astma

Astma er en vedvarende betennelsessykdom i lungene som er nært forbundet med arv og miljøfaktorer, og kan trigges av blant annet allergener, tobakksrøyk, luftveisinfeksjoner og fysisk anstrengelse. Astma kan ramme mennesker i alle aldre, men starter oftest i barndommen. Opptil halvparten av de som får astma har hatt symptomer i løpet av barndommen.1

Betennelsestilstanden får musklene i luftveiene til å trekke seg sammen. Samtidig dannes det slim. Astmapasienter har vanskelig for å få puste og blir fort kortpustet, og de har ofte hosteanfall og hvesende pust. Symptomene blir verre av luftveisinfeksjoner fra virus eller bakterier.

Riktig medisin gjør det mulig for de aller fleste å leve et helt normalt liv – til tross for at de har astma. Mundipharma arbeider for å gi behandlere nye og bedre muligheter for astmabehandling og for å bedre livskvaliteten til ca. 30 millioner europeere under 45 år som lider av sykdommen.2

 

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2017

2. ERS – European lung white book, Chapters; Adult asthma, 2020