Fokus på to kreft typer

Kreft er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse for mange sykdommer. Felles for dem alle er at cellevekst og celledeling er ute av kontroll. Mundipharma har behandling for to krefttyper – blodkreft og lymfekreft.

Blodkreft – eller leukemi – skyldes endring av arvematerialet i de stamcellene som lager blod. Endringene forhindrer blodets stamceller i å danne nye, normale blodceller. Det finnes forskjellige variasjoner av sykdommen, og de enkelte sykdomstypene viser seg på forskjellige måter.

Mundipharma arbeider også med behandlingen av lymfekreft som er en gruppe kreftsykdommer som oppstår i den delen av de hvite blodlegemene som kalles lymfocytter, som normalt finnes i kroppens lymfeknuter.