Diabetes type 2

Diabetes er en kronisk sykdom som påvirker kroppens evne til å håndtere sukker i blodet. Sykdommen kan ramme både barn og voksne og i Norge har i underkant av 230.000 diabetes. Av disse utgjør diabetes type 2  cirka 200.000.1

Insulin er et hormon, som sørger for at kroppens celler kan omdanne sukkeret i blodet til energi. Mennesker med diabetes type 2 produserer enten for lite insulin eller cellene bruker ikke insulinet godt nok, og mengden med sukker i blodet vil derfor stige.

Symptomer

Symptomer på diabetes er noen ganger så milde at de er vanskelig å oppdage. Noen av de mest vanlige symptomene er: Tørste, hyppig vannlatning, vekttap, slørete syn, irritasjon, tretthet, prikkete eller følelsesløshet i hender og føtter, eller sår som ikke heler.

Diagnose

Diagnosen kan stilles på tre forskjellige måter:

  1. En blodprøve som kalles ”HbA1c”, som angir det gjennomsnittlige blodsukker over de siste 2-3 måneder
  2. Fastende måling, som måler blodsukker på tom mage (minimum 8 timers faste)
  3. En blodprøve som kalles ”Oral glukose tolerance test (OGGT)”, som måler blodsukkeret før og etter inntak av en sukkerholdig drikke. Prøven viser hvordan kroppen håndterer sukkermengden i blodet.

Behandling

Hovedformålet med behandling er å opprettholde blodsukkeret så normalt som mulig. Tidlig i sykdomsforløpet kan det oppnås ved å spise sunnere, og være mer i aktivitet. Senere kan sykdommen utvikle seg ytterligere, og det vil være nødvendig å ta en eller flere typer medisin. Det er i dag mange typer medisiner (tabletter og innsprøytninger), som på hver sin måte kan hjelpe til med å senke blodsukkeret.

Livskvalitet

På lang sikt kan diabetes føre til senkomplikasjoner, som for eksempel hjerte-karsykdom. Personer med diabetes type 2 kan oppleve at håndteringen av sykdommen og spesielt frykten for komplikasjoner kan påvirke deres livskvalitet, samt deres egen oppfattelse av deres generelle helse.

 

1.Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/