Smertelindring for bedre livskvalitet

Smerte er ikke i seg selv en sykdom, men et livsviktig varslingssystem. Opptil 90 % av alle kreftpasienter opplever smerter i forbindelse med sykdomsforløpet sitt.1 Mundipharma står bak flere smertelindrende legemidler som er tilpasset forskjellige former for smerte – bl.a. akutte smerter, kroniske smerter og kreftrelaterte smerter.

Smerter kan også utløses av skader og sykdommer i bindevev, muskler, knokler, sener, nervesystemet og indre organer. Behandling velges utfra type smerte og alvorlighetsgrad, og kan være for eksempel tabletter, sugetabletter, kapsler, oppløsning til injeksjon og smerteplastre.

Samfunnsansvar – opioider

I Mundipharma er vi forpliktet til å utvikle et variert tilbud av medisiner og utstyr som møter behovene i samfunnet. Målet vårt er å drive virksomheten vår på en etisk, åpen og ansvarlig måte, og gjøre det som er rett for våre ansatte og partnere, samtidig som vi bidrar til samfunnet vi er en del av. Vi ser tingene fra en annen synsvinkel og er eksperter i å identifisere og utvikle potensialet i innoverende medisinske løsninger for å forbedre pasientenes liv på meningsfulle måter.

Vårt ansvar i administreringen av opioider

Vi er stolte av vår 35 års lange erfaring i smertebehandling i Europa, og forplikter oss til å sette helsepersonell i stand til å pleie pasientenes smerter på en sikker og ansvarlig måte.

Som en organisasjon som selger opioider, opplever vi at vi har et ansvar for å iverksette tiltak for å minimere risikoen for misbruk og utnytting av disse medisinene, og samtidig ikke ta dem fra pasienter som trenger dem.

Vi vet at bruk av smertemedisiner kan føre til avhengighet, overdose og dødsfall, og vi er klar over den offentlige helserisikoen disse sterke medikamentene kan medføre, spesielt når de blir misbrukt.  Derfor forplikter vi oss til å redusere risikoen for misbruk gjennom en sikker leveringskjede, ansvarlig salg samt via et nært samarbeid med myndighetene og medisinske organisasjoner.

Vi er forpliktet til å finne nye tilnærmingsmåter til smertebehandling, inkludert forskning på nye mekanismer og medisiner med potensiale til å minske eller unngå behovet for opioider.

1. Hrachya Nersesyan, Konstantin V Slavin.Ther Clin Risk Manag. 2007 Jun; 3(3): 381–400.